Poloha přes noc v XM

Poloha přes noc v XM


Převrácení na XM

Poloha přes noc v XM
  • Konkurenční swapové sazby
  • Transparentní swapové sazby
  • 3denní strategie převrácení
  • Podle aktuálních úrokových sazeb

Udržujte své pozice otevřené přes noc

Pozice držené otevřené přes noc mohou být zpoplatněny úročením. V případě forexových nástrojů závisí připsaná nebo účtovaná částka jak na zaujaté pozici (tj. dlouhé nebo krátké), tak na rozdílech sazeb mezi dvěma obchodovanými měnami. V případě akcií a akciových indexů závisí připsaná nebo účtovaná částka na tom, zda byla přijata krátká nebo dlouhá pozice.

Vezměte prosím na vědomí, že úrok z obnovení se vztahuje pouze na hotovostní nástroje. V případě futures produktů, které mají datum expirace, nejsou účtovány žádné poplatky za noc.


O převrácení

Rollover je proces prodloužení data vypořádání otevřené pozice (tj. data, do kterého musí být uskutečněný obchod vypořádán). Forexový trh umožňuje dva pracovní dny pro vypořádání všech spotových obchodů, což znamená fyzické dodání měn.

Při obchodování s marží však nedochází k fyzickému doručení, a proto musí být všechny otevřené pozice uzavřeny denně na konci dne (22:00 GMT) a znovu otevřeny následující obchodní den. To tedy posune vypořádání o jeden obchodní den navíc. Tato strategie se nazývá rollover.

Převrácení je dohodnuto prostřednictvím swapové smlouvy, která obchodníkům přináší náklady nebo zisk. XM neuzavírá a znovu neotevírá pozice, ale jednoduše odepisuje nebo připisuje obchodní účty za pozice otevřené přes noc v závislosti na aktuálních úrokových sazbách.


Zásady převrácení XM

XM odepisuje nebo připisuje účty klientů a zpracovává úroky z převrácení za konkurenční sazby pro všechny pozice, které jsou otevřené po 22:00 GMT, což je denní uzávěrka banky.

I když v sobotu a neděli, kdy jsou trhy zavřené, nedochází k žádnému rolování, banky přesto počítají úroky z jakékoli pozice otevřené o víkendu. K vyrovnání této časové mezery společnost XM ve středu aplikuje 3denní poplatek za převrácení.


Výpočet převrácení


Forex a spotové kovy (zlato a stříbro)

Rollover sazby pro pozice na forexových nástrojích a spotových kovech jsou účtovány sazbou zítra-pozítří (tj. zítra a další den), včetně přirážky XM za držení pozic přes noc. Kurzy Tom-next neurčuje XM, ale jsou odvozeny z rozdílu úrokových sazeb mezi dvěma měnami, ve kterých byla pozice přijata.

Příklad:

Za předpokladu, že obchodujete v USDJPY a že sazby tom-next jsou následující:
+0,5 % pro dlouhou pozici
-1,5 % pro krátkou pozici
V tomto scénáři jsou úrokové sazby v USA vyšší než v Japonsku. Dlouhá pozice na měnovém páru držená přes noc by získala +0,5 % – přirážku XM.
Naopak pro krátkou pozici je výpočet -1,5 % - přirážka XM.
Obecněji je výpočet následující:

Velikost obchodu X (+/- tom-další kurz – přirážka XM)*

Zde závisí +/- na rozdílech sazeb mezi dvěma měnami v daném páru.

*Částka je převedena na měnové body měny nabídky.


Pro akcie a akciové indexy

Rolovací sazby pro pozice na akciích a akciových indexech jsou určeny základní mezibankovní sazbou akcie nebo indexu (například u cenných papírů kotovaných v Austrálii by to byla úroková sazba účtovaná mezi australskými bankami za krátkodobé půjčky) plus /minus přirážka XM na dlouhých a krátkých pozicích.

Příklad:

Za předpokladu, že obchodujete s Unileverem (akcie kotované ve Spojeném království) a že krátkodobá mezibankovní sazba ve Spojeném království je 1,5 % pa, pro dlouhou pozici otevřenou přes noc je výpočet následující:
-1,5 %/365 – denní přirážka XM
Naopak výpočet pro krátkou pozici je +1,5 %/365 – denní přirážka XM.
Obecněji je výpočet následující (s denními sazbami, jak je vidět níže):

Velikost obchodu X uzavírací cena X (+/- krátkodobá mezibankovní sazba – přirážka XM)

Zde závisí +/- na tom, zda člověk zaujal krátkou nebo dlouhou pozici na nástroj.


Převrácení rezervace

Za začátek a konec obchodního dne se považuje 22:00 GMT. Všechny pozice, které jsou stále otevřené přesně ve 22:00 GMT, podléhají rolloveru a zůstanou otevřené přes noc. Pozice otevřené ve 22:01 nepodléhají převrácení do následujícího dne, ale pokud pozici otevřete ve 21:59, převrácení proběhne ve 22:00 GMT. U každé pozice otevřené ve 22:00 GMT se na vašem účtu do hodiny objeví kredit nebo debet.
Thank you for rating.