• دوره ارتقاء: ‫ نامحدود
 • تبلیغات: ‫ حداکثر 16 XMP در هر لات
 • دوره ارتقاء: ‫ این جایزه به طور خودکار برای همه مشتریانی که وجوه را به حساب های تجاری خود واریز می کنند تا زمانی که حداکثر مبلغ پاداش 5000 دلار دریافت شود، در دسترس است.
 • تبلیغات: ‫ 20% پاداش سپرده - تا 5000 دلار
 • دوره ارتقاء: ‫ نامحدود
 • تبلیغات: ‫ VPS رایگان
 • دوره ارتقاء: ‫ محدودیت 30 روزه از تاریخ افتتاح حساب
 • تبلیغات: ‫ 30 دلار پاداش معامله سپرده
 • دوره ارتقاء: ‫ نامحدود
 • تبلیغات: ‫ VPS در XM به صورت رایگان
 • دوره ارتقاء: ‫ نامحدود
 • تبلیغات: ‫ برای هر دوست 35 دلار کسب کنید