• पदोन्नति अवधि: असीमित
 • पदोन्नतिहरू: प्रति धेरै 16 XMP सम्म
 • पदोन्नति अवधि: यो बोनस $ 5,000 को अधिकतम बोनस रकम प्राप्त नभएसम्म आफ्नो ट्रेडिंग खातामा रकम जम्मा गर्ने सबै ग्राहकहरूको लागि स्वचालित रूपमा उपलब्ध छ।
 • पदोन्नतिहरू: 20% जम्मा बोनस - $ 5000 सम्म
 • पदोन्नति अवधि: असीमित
 • पदोन्नतिहरू: नि: शुल्क VPS
 • पदोन्नति अवधि: तपाईंको खाता खोलेको मिति देखि 30-दिन सीमा
 • पदोन्नतिहरू: $30 जम्मा ट्रेडिंग बोनस
 • पदोन्नति अवधि: असीमित
 • पदोन्नतिहरू: XM मा VPS नि: शुल्क
 • पदोन्नति अवधि: असीमित
 • पदोन्नतिहरू: प्रति मित्र $35 कमाउनुहोस्