Overnattingsposisjon i XM

Overnattingsposisjon i XM


Rollover ved XM

Overnattingsposisjon i XM
  • Konkurransedyktige bytterenter
  • Gjennomsiktige byttepriser
  • 3-dagers rollover-strategi
  • Følger gjeldende rentesatser

Hold posisjonene dine åpne over natten

Stillinger som holdes åpne over natten kan bli belastet med rullerende rente. Når det gjelder valutainstrumenter, avhenger beløpet som krediteres eller belastes både av posisjonen som er tatt (dvs. lang eller kort) og kursforskjellene mellom de to valutaene som handles. Når det gjelder aksjer og aksjeindekser, avhenger beløpet som krediteres eller belastes av om det er tatt en short- eller en longposisjon.

Vær oppmerksom på at rollover-renter kun gjelder kontantinstrumenter. Når det gjelder futuresprodukter, som har en utløpsdato, er det ingen gebyrer over natten.


Om Rollover

Rollover er prosessen med å forlenge oppgjørsdatoen for en åpen posisjon (dvs. datoen da en utført handel må gjøres opp). Forex-markedet tillater to virkedager for å gjøre opp alle spothandler, noe som innebærer fysisk levering av valutaer.

I marginhandel er det imidlertid ingen fysisk levering, og derfor må alle åpne posisjoner stenges daglig på slutten av dagen (22:00 GMT) og åpnes på nytt neste handelsdag. Derfor skyver dette ut oppgjøret med en handelsdag til. Denne strategien kalles rollover.

Rollover avtales gjennom en byttekontrakt, som har en kostnad eller gevinst for tradere. XM lukker og gjenåpner ikke posisjoner, men debiterer eller krediterer bare handelskontoer for posisjoner som holdes åpne over natten, avhengig av gjeldende rentesatser.


XM Rollover Policy

XM debiterer eller krediterer kundenes kontoer og håndterer rollover-renter til konkurransedyktige priser for alle posisjoner som holdes åpne etter 22:00 GMT, den daglige bankens sperretid.

Selv om det ikke er noen rollover på lørdager og søndager når markedene er stengt, beregner bankene fortsatt renter på enhver posisjon som holdes åpen i helgen. For å utjevne dette tidsgapet, bruker XM en 3-dagers overgangsavgift på onsdager.


Beregner Rollover


For Forex og spotmetaller (gull og sølv)

Rollover-kurser for posisjoner på forex-instrumenter og spotmetaller belastes i morgen-neste dag (dvs. i morgen og neste dag), inkludert XM-påslaget for å holde posisjoner over natten. Tom-next-kursene bestemmes ikke av XM, men er avledet fra rentedifferansen mellom de to valutaene som en posisjon ble tatt i.

Eksempel:

Forutsatt at du handler i USDJPY og at tom-next-kursene er som følger:
+0,5 % for en lang posisjon
-1,5 % for en kort posisjon
I dette scenariet er rentene i USA høyere enn i Japan. En lang posisjon i valutaparet som holdes åpen over natten vil få +0,5 % - XM-påslaget.
Motsatt, for en kort posisjon er beregningen -1,5 % - XM-påslaget.
Mer generelt er beregningen som følger:

Handelsstørrelse X (+/- tom-neste kurs – XM-påslaget)*

Her avhenger +/- av kursdifferanser mellom de to valutaene i et gitt par.

*Beløpet er oversatt til valutapoeng for tilbudsvalutaen.


For aksjer og aksjeindekser

Rollover-renter for posisjoner på aksje- og aksjeindekser bestemmes av den underliggende interbankrenten til aksjen eller indeksen (for eksempel for et australsk-notert verdipapir, det vil være renten som belastes mellom australske banker for kortsiktige lån), pluss /minus XM-påslaget på henholdsvis lange og korte posisjoner.

Eksempel:

Forutsatt at du handler i Unilever (en britisk notert aksje) og at den kortsiktige interbankrenten i Storbritannia er 1,5 % pa, for en lang posisjon som holdes åpen over natten, er beregningen som følger:
-1,5 %/365 – XM daglig påslag
Motsatt er beregningen for en shortposisjon +1,5 %/365 – XM daglig påslag.
Mer generelt er beregningen som følger (med dagspriser som vist nedenfor):

Handelsstørrelse X sluttkurs X (+/- kortsiktig interbankrente – XM-påslaget)

Her avhenger +/- av om man har tatt en kort eller lang posisjon på et instrument.


Booking Rollover

22:00 GMT anses å være begynnelsen og slutten på en handelsdag. Eventuelle posisjoner som fortsatt er åpne klokken 22:00 GMT skarpt er gjenstand for rollover og vil holdes åpne over natten. Posisjoner åpnet kl. 22:01 er ikke gjenstand for rollover før neste dag, men hvis du åpner en posisjon kl. 21:59, vil en rollover finne sted kl. 22:00 GMT. For hver posisjon som åpnes kl. 22:00 GMT, vil en kreditt eller debet vises på kontoen din innen en time.
Thank you for rating.