Poloha cez noc v XM

Poloha cez noc v XM


Prevrátenie na XM

Poloha cez noc v XM
  • Konkurenčné swapové sadzby
  • Transparentné swapové sadzby
  • 3-dňová stratégia prevrátenia
  • Podľa aktuálnych úrokových sadzieb

Udržujte svoje pozície otvorené cez noc

Pozíciám otvoreným cez noc sa môže účtovať úrok z prevrátenia. V prípade forexových nástrojov závisí pripísaná alebo účtovaná suma od prijatej pozície (tj dlhej alebo krátkej) a od rozdielov v sadzbách medzi dvoma obchodovanými menami. V prípade akcií a akciových indexov závisí pripísaná alebo účtovaná suma od toho, či bola prijatá krátka alebo dlhá pozícia.

Upozorňujeme, že úrok z prevrátenia sa vzťahuje iba na peňažné nástroje. V prípade futures produktov, ktoré majú dátum vypršania platnosti, nie sú účtované žiadne poplatky za noc.


O prevrátení

Rollover je proces predĺženia dátumu vyrovnania otvorenej pozície (tj dátumu, do ktorého musí byť zrealizovaný obchod vyrovnaný). Forexový trh umožňuje dva pracovné dni na vyrovnanie všetkých spotových obchodov, čo znamená fyzické dodanie mien.

Pri obchodovaní s maržou však nedochádza k fyzickému doručovaniu, a preto musia byť všetky otvorené pozície denne uzavreté na konci dňa (22:00 GMT) a znovu otvorené v nasledujúci obchodný deň. Tým sa vysporiadanie posunie o jeden obchodný deň navyše. Táto stratégia sa nazýva rollover.

Prevrátenie je dohodnuté prostredníctvom swapovej zmluvy, ktorá obchodníkom prináša náklady alebo zisk. XM neuzatvára a znovu neotvára pozície, ale jednoducho odpisuje alebo pripisuje obchodné účty za pozície otvorené cez noc v závislosti od aktuálnych úrokových sadzieb.


XM Rollover Policy

XM debetuje alebo pripisuje účty klientov a spracováva úroky z prevrátenia za konkurenčné sadzby pre všetky pozície, ktoré sú otvorené po 22:00 GMT, čo je denný bankový uzávierkový čas.

Hoci v sobotu a nedeľu, keď sú trhy zatvorené, nedochádza k žiadnemu prevráteniu, banky stále počítajú úroky z akejkoľvek pozície, ktorá je otvorená cez víkend. Na vyrovnanie tohto časového rozdielu XM v stredu aplikuje 3-dňový poplatok za prevrátenie.


Výpočet prevrátenia


Forex a spotové kovy (zlato a striebro)

Rolovacie sadzby pre pozície na forexových nástrojoch a spotových kovoch sú účtované sadzbou zajtra až nasledujúci deň (tj zajtra a nasledujúci deň), vrátane prirážky XM za držanie pozícií cez noc. Sadzby Tom-next neurčuje XM, ale sú odvodené od rozdielu úrokových sadzieb medzi dvoma menami, v ktorých bola pozícia prijatá.

Príklad:

Za predpokladu, že obchodujete v USDJPY a sadzby tom-next sú nasledovné:
+0,5 % pre dlhú pozíciu
-1,5% pre krátku pozíciu
V tomto scenári sú úrokové sadzby v USA vyššie ako v Japonsku. Dlhá pozícia na menovom páre držaná cez noc by dostala +0,5 % – prirážku XM.
Naopak, pre krátku pozíciu je výpočet -1,5% - XM prirážka.
Všeobecnejšie je výpočet nasledovný:

Veľkosť obchodu X (+/- ďalší kurz – prirážka XM)*

Tu závisí +/- od rozdielov v kurzoch medzi dvoma menami v danom páre.

*Suma sa prepočítava na menové body meny ponuky.


Pre akcie a akciové indexy

Rolovacie sadzby pre pozície na akciách a akciových indexoch sú určené základnou medzibankovou sadzbou akcie alebo indexu (napríklad pre cenné papiere kótované v Austrálii by to bola úroková sadzba účtovaná medzi austrálskymi bankami za krátkodobé pôžičky) plus /mínus prirážka XM na dlhých a krátkych pozíciách.

Príklad:

Za predpokladu, že obchodujete s Unileverom (akcia kótovaná v Spojenom kráľovstve) a že krátkodobá medzibanková sadzba v Spojenom kráľovstve je 1,5 % pa, pre dlhú pozíciu držanú cez noc otvorenú, výpočet je nasledujúci:
-1,5 %/365 – denná prirážka XM
Naopak, výpočet pre krátku pozíciu je +1,5 %/365 – denná prirážka XM.
Vo všeobecnosti je výpočet nasledovný (s dennými sadzbami, ako je uvedené nižšie):

Veľkosť obchodu X uzatváracia cena X (+/- krátkodobá medzibanková sadzba – prirážka XM)

Tu závisí +/- od toho, či niekto zaujal krátku alebo dlhú pozíciu na nástroji.


Prevrátenie rezervácie

22:00 GMT sa považuje za začiatok a koniec obchodného dňa. Všetky pozície, ktoré sú stále otvorené presne o 22:00 GMT, podliehajú prevráteniu a zostanú otvorené cez noc. Pozície otvorené o 22:01 nepodliehajú prevráteniu do nasledujúceho dňa, ale ak pozíciu otvoríte o 21:59, prevrátenie sa uskutoční o 22:00 GMT. Pre každú pozíciu otvorenú o 22:00 GMT sa na vašom účte do hodiny objaví kredit alebo debet.
Thank you for rating.