Nočni položaj v XM

Nočni položaj v XM


Prevračanje na XM

Nočni položaj v XM
  • Konkurenčne menjalne stopnje
  • Pregledne menjalne stopnje
  • 3-dnevna strategija prevračanja
  • Po trenutnih obrestnih merah

Ohranjanje vaših pozicij odprtih čez noč

Poziciji, ki ostane odprta čez noč, se lahko zaračunajo obresti za prenos. V primeru forex instrumentov je pripisani ali zaračunani znesek odvisen od zavzete pozicije (tj. dolge ali kratke) in razlik v tečajih med obema valutama, s katerima se trguje. Pri delnicah in delniških indeksih je pripisani ali zaračunani znesek odvisen od tega, ali je bila zasedena kratka ali dolga pozicija.

Prosimo, upoštevajte, da se obresti na prevračanje uporabljajo samo za denarne instrumente. V primeru terminskih produktov, ki imajo rok veljavnosti, ni stroškov čez noč.


O prevrnitvi

Prevračanje je postopek podaljšanja datuma poravnave odprte pozicije (tj. datuma, do katerega mora biti izvršena transakcija poravnana). Forex trg omogoča dva delovna dneva za poravnavo vseh promptnih poslov, kar pomeni fizično dostavo valut.

Pri trgovanju z maržo pa ni fizične dostave, zato je treba vse odprte pozicije dnevno zapreti ob koncu dneva (22:00 GMT) in ponovno odpreti naslednji trgovalni dan. Zato to potisne poravnavo še za en trgovalni dan. Ta strategija se imenuje rollover.

Prevračanje je dogovorjeno prek pogodbe o zamenjavi, kar ima za trgovce stroške ali dobiček. XM ne zapira in ponovno odpira pozicij, ampak preprosto bremeni ali knjiži v dobro trgovalne račune za pozicije, ki so odprte čez noč, odvisno od trenutnih obrestnih mer.


Politika prenosa XM

XM bremeni ali kreditira račune strank in obravnava obresti po konkurenčnih obrestnih merah za vse pozicije, odprte po 22:00 GMT, dnevnem bančnem presečnem času.

Čeprav ob sobotah in nedeljah, ko so trgi zaprti, ni vračila, banke še vedno obračunavajo obresti za katero koli pozicijo, odprto čez vikend. Za izravnavo te časovne vrzeli XM ob sredah zaračuna 3-dnevno prevračanje.


Izračun Rolloverja


Za Forex in promptne kovine (zlato in srebro)

Obresti menjave za pozicije na forex instrumentih in promptnih kovinah se zaračunavajo po razmerju jutri-naslednji dan (tj. jutri in naslednji dan), vključno s pribitkom XM za držanje pozicij čez noč. Tečaji Tom-next niso določeni z XM, ampak izhajajo iz razlike v obrestnih merah med obema valutama, v katerih je bila zavzeta pozicija.

Primer:

ob predpostavki, da trgujete z USDJPY in so tečaji tom-next naslednji:
+0,5 % za dolgo pozicijo
-1,5 % za kratko pozicijo
V tem scenariju so obrestne mere v ZDA višje kot na Japonskem. Dolga pozicija v valutnem paru, odprta čez noč, bi prejela +0,5 % - pribitek XM.
Nasprotno pa je za kratko pozicijo izračun -1,5 % - pribitek XM.
Na splošno je izračun naslednji:

Velikost trgovanja X (+/- obrestna mera do naslednjega dne – pribitek XM)*

Tu je +/- odvisen od razlik v tečajih med obema valutama v danem paru.

*Znesek je preveden v valutne točke valute ponudbe.


Za delnice in borzne indekse

Obrestne mere za menjavo pozicij na delnicah in delniških indeksih so določene z osnovno medbančno obrestno mero delnice ali indeksa (na primer za vrednostni papir, ki kotira na avstralski borzi, bi bila to obrestna mera, ki jo avstralske banke zaračunavajo za kratkoročna posojila), plus /minus pribitek XM na dolge oziroma kratke pozicije.

Primer:

ob predpostavki, da trgujete z Unileverjem (delnica, ki kotira na borzi v Združenem kraljestvu) in da je kratkoročna medbančna obrestna mera v Združenem kraljestvu 1,5 % letno za dolgo pozicijo, ki ostane odprta čez noč, je izračun naslednji:
-1,5 %/365 – dnevni pribitek XM
Nasprotno pa je izračun za kratko pozicijo +1,5 %/365 – dnevni pribitek XM.
Na splošno je izračun naslednji (z dnevnimi stopnjami, kot je prikazano spodaj):

Velikost posla X zaključna cena X (+/- kratkoročna medbančna obrestna mera – pribitek XM)

Tukaj je +/- odvisno od tega, ali je nekdo zavzel kratko ali dolgo pozicijo na instrumentu.


Rezervacija Rollover

Za začetek in konec trgovalnega dne se šteje 22:00 GMT. Vse pozicije, ki so ob 22:00 GMT še vedno odprte, se lahko podaljšajo in bodo odprte čez noč. Pozicije, odprte ob 22:01, niso predmet prevračanja do naslednjega dne, če pa pozicijo odprete ob 21:59, se prevračanje izvede ob 22:00 GMT. Za vsako pozicijo, odprto ob 22:00 GMT, se bo v eni uri na vašem računu pojavilo dobroimetje ali bremenitev.
Thank you for rating.