Övernattningsposition i XM

Övernattningsposition i XM


Rollover vid XM

Övernattningsposition i XM
  • Konkurrenskraftiga swapräntor
  • Transparenta växlingskurser
  • 3-dagars rollover-strategi
  • Följer gällande räntor

Håll dina positioner öppna över natten

Positioner som hålls öppna över natten kan debiteras omsättningsränta. När det gäller valutainstrument beror beloppet som krediteras eller debiteras på både positionen som tagits (dvs lång eller kort) och kursskillnaderna mellan de två valutor som handlas. När det gäller aktier och aktieindex beror beloppet som krediteras eller debiteras på om en kort eller lång position har tagits.

Observera att överrullningsränta endast tillämpas på kontantinstrument. När det gäller terminsprodukter, som har ett utgångsdatum, tillkommer inga avgifter över natten.


Om Rollover

Rollover är processen att förlänga avvecklingsdatumet för en öppen position (dvs. datum då en genomförd affär måste avvecklas). Forexmarknaden tillåter två arbetsdagar för att avveckla alla spotaffärer, vilket innebär fysisk leverans av valutor.

Vid marginalhandel finns det dock ingen fysisk leverans, så alla öppna positioner måste stängas dagligen vid dagens slut (22:00 GMT) och öppnas igen följande handelsdag. Därför pressar detta ut avvecklingen med ytterligare en handelsdag. Denna strategi kallas rollover.

Rollover avtalas genom ett swapkontrakt, vilket kommer till en kostnad eller vinst för handlare. XM stänger och återöppnar inte positioner, utan debiterar eller krediterar helt enkelt handelskonton för positioner som hålls öppna över natten, beroende på de aktuella räntorna.


XM Rollover Policy

XM debiterar eller krediterar kunders konton och hanterar övergångsräntor till konkurrenskraftiga priser för alla positioner som hålls öppna efter 22:00 GMT, den dagliga bankstopptiden.

Även om det inte finns någon rollover på lördagar och söndagar när marknaderna är stängda, beräknar bankerna fortfarande ränta på alla positioner som hålls öppna under helgen. För att utjämna detta tidsgap tillämpar XM en 3-dagars övergångsavgift på onsdagar.


Beräknar rollover


För Forex och Spot Metals (Guld och Silver)

Rollover-kurser för positioner på valutainstrument och spotmetaller debiteras i morgon-nästa dag (dvs. i morgon och nästa dag), inklusive XM-påslaget för att hålla positioner över natten. Tom-next-kurserna bestäms inte av XM utan härleds från ränteskillnaden mellan de två valutor som en position togs i.

Exempel:

Förutsatt att du handlar med USDJPY och att tom-next-kurserna är följande:
+0,5 % för en lång position
-1,5 % för en kort position
I detta scenario är räntorna i USA högre än i Japan. En lång position i valutaparet som hålls öppet över natten skulle få +0,5 % - XM-påslaget.
Omvänt, för en kort position är beräkningen -1,5% - XM-påslaget.
Mer generellt är beräkningen följande:

Handelsstorlek X (+/- tom-nästa kurs – XM-påslaget)*

Här beror +/- på kursskillnader mellan de två valutorna i ett givet par.

*Beloppet omräknas till valutapoäng för offertvalutan.


För aktier och aktieindex

Rollover-kurser för positioner på aktie- och aktieindex bestäms av den underliggande interbankräntan för aktien eller indexet (till exempel för ett australiensiskt noterat värdepapper, det skulle vara den ränta som tas ut mellan australiska banker för kortfristiga lån), plus /minus XM-påslaget på långa respektive korta positioner.

Exempel:

Om du antar att du handlar i Unilever (en brittisk noterad aktie) och att den korta interbankräntan i Storbritannien är 1,5 % per år, för en lång position som hålls öppen över natten, är beräkningen följande:
-1,5 %/365 – XM dagligt påslag
Omvänt är beräkningen för en kort position +1,5%/365 – XM dagligt påslag.
Mer generellt är beräkningen följande (med dagspriser som ses nedan):

Handelsstorlek X stängningskurs X (+/- kortfristig interbankränta – XM-påslaget)

Här beror +/- på om man har tagit en kort eller lång position på ett instrument.


Bokning Rollover

22:00 GMT anses vara början och slutet på en handelsdag. Alla positioner som fortfarande är öppna klockan 22:00 GMT är föremål för rollover och kommer att hållas öppna över natten. Positioner som öppnas klockan 22:01 är inte föremål för rollover förrän nästa dag, men om du öppnar en position klockan 21:59 kommer en rollover att äga rum klockan 22:00 GMT. För varje position som är öppen kl. 22:00 GMT kommer en kredit- eller debitering att visas på ditt konto inom en timme.
Thank you for rating.