Khuyến mãi chào mừng XM - Tiền thưởng 15% khi gửi tiền lên đến $ 500

Khuyến mãi chào mừng XM - Tiền thưởng 15% khi gửi tiền lên đến $ 500
  • Thời gian khuyến mãi: Trong vòng 30 ngày (kể từ lần gửi tiền đầu tiên của bạn)
  • Khuyến mại: 15% tiền thưởng khi gửi tiền - Lên đến $ 500

Phần thưởng chào mừng của XM là gì?

Phần thưởng Chào mừng cung cấp thêm 15% cho bất kỳ khoản tiền nào được gửi trong vòng 30 ngày (kể từ lần gửi tiền đầu tiên của bạn) lên đến $ 500.

Khuyến mãi chào mừng XM - Tiền thưởng 15% khi gửi tiền lên đến $ 500


Ai có thể yêu cầu tiền thưởng chào mừng của XM?

Phần thưởng này tự động có sẵn cho tất cả các khách hàng gửi tiền vào tài khoản giao dịch của họ trong vòng 30 ngày kể từ lần gửi tiền đầu tiên cho đến khi đạt được số tiền thưởng tối đa là $ 500.

Sử dụng các ví dụ trong bảng dưới đây làm hướng dẫn tham khảo nhanh về cách Tiền thưởng Chào mừng được áp dụng liên quan đến số tiền gửi của bạn.

Tiền gửi của bạn Đã áp dụng tiền thưởng Tiền thưởng của bạn Số dư vốn giao dịch
$ 5 15% trên $ 5 $ 0,75 $ 5,75
$ 500 15% trên $ 500 $ 75 $ 575
$ 750 15% trên $ 750 $ 112,50 $ 862,50
1.000 đô la 15% trên 1.000 đô la $ 150 $ 1,150
1.500 đô la 15% trên 1.500 đô la $ 225 $ 1,725
$ 2.000 15% trên $ 2.000 $ 300 $ 2.300
$ 3.000 15% trên $ 3,000 $ 450 $ 3,450
$ 4.000 15% trên $ 4.000 $ 500 $ 4,500


Làm thế nào để rút tiền Thưởng Chào mừng XM?

Bất kỳ hoạt động rút tiền nào từ (các) Tài khoản thực của Khách hàng Đủ điều kiện bằng XM sẽ khiến (các) phần thưởng giao dịch đã trao trước đó bị xóa theo tỷ lệ phần trăm của số tiền được yêu cầu rút từ Tài khoản thực của Khách hàng Hợp lệ tương ứng với XM.

Các ví dụ trong bảng dưới đây cho bạn thấy cách Tiền thưởng giao dịch tiền gửi được loại bỏ theo tỷ lệ khỏi tài khoản giao dịch của bạn khi bạn thực hiện rút tiền.

Số tiền đặt cọc Số tiền thưởng giao dịch Lãi / lỗ tạo ra từ giao dịch Số dư có sẵn để rút Số tiền yêu cầu rút Số tiền xóa thưởng giao dịch
1.000 đô la $ 150 (15% trên $ 1.000) - 1.000 đô la 250 đô la (25% trên 1.000 đô la) $ 37,50 (25% trên $ 150)
1.000 đô la $ 150 (15% trên $ 1.000) $ 2.000 $ 3.000 $ 3000 (100% trên $ 3,000) $ 150 (100% trên $ 150)
$ 2.000 $ 300 (15% trên $ 2.000) $ 500 1.500 đô la $ 450 (30% trên $ 1.500) $ 90 (30% trên $ 300)
Trong trường hợp chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản giao dịch với XM, lợi ích giao dịch được ghi có trước đó vào tài khoản gửi sẽ được chuyển tương ứng với tỷ lệ phần trăm số dư đã chuyển vào tài khoản nhận. Không có tiền thưởng giao dịch mới / bổ sung nào sẽ được ghi có khi chuyển khoản nội bộ vào tài khoản nhận. Trong trường hợp tài khoản nhận đó không đủ điều kiện nhận lợi ích giao dịch, số tiền lợi ích giao dịch được khấu trừ từ tài khoản gửi sẽ không được ghi có vào tài khoản nhận và do đó tỷ lệ tiền thưởng giao dịch đó sẽ bị vô hiệu.

Tiền thưởng giao dịch không thể được chuyển riêng giữa hoặc từ Tài khoản giao dịch thực của Khách hàng Đủ điều kiện với Công ty.Làm thế nào để tham gia XM Welcome Bonus?

1. Mở tài khoản Micro hoặc Standad. nhấp vàođây2. Đăng nhập vào Khu vực Thành viên bằng thông tin đăng nhập được gửi cho bạn qua email3. Cung cấp các giấy tờ tùy thân liên quan để xác thực tài khoản của bạn (nếu bạn chưa làm như vậy)4. Nhấp vào nút để Yêu cầu Phần thưởng của bạn5. Hoàn thành quy trình xác minh SMS bằng cách làm theo hướng dẫn trên màn hình Điều khoản và Điều kiện 1. Xin lưu ý rằng có thể mất đến 24 giờ trước khi bất kỳ khoản tiền thưởng giao dịch nào được thêm vào tài khoản của Khách hàng Đủ điều kiện đáp ứng tất cả các tiêu chí được nêu ở đây.2.Chương trìnhTiền thưởng giao dịch tiền gửi
Khuyến mãi chào mừng XM - Tiền thưởng 15% khi gửi tiền lên đến $ 500


”Áp dụng cho tất cả các khách hàng mở Tài khoản thực với Công ty theo các quy tắc đặt ra ở đây và tiền thưởng giao dịch đã cấp chỉ có thể được sử dụng cho mục đích giao dịch và không thể rút được.

3. Khách hàng Đủ điều kiện, đáp ứng các tiêu chí nêu ở đây có thể nhận được tiền thưởng giao dịch bằng:
a) 15% trên số tiền của (các) khoản tiền gửi đầu tiên hoặc tiếp theo của họ được thực hiện trong vòng 30 ngày sau khoản tiền gửi đầu tiên được thực hiện trong (các) Tài khoản thực của họ với Công ty, với điều kiện là số tiền tối đa của bất kỳ khoản thưởng giao dịch nào như vậy được trao cho bất kỳ Khách hàng Đủ điều kiện cụ thể nào sẽ bị giới hạn số tiền tối đa là 500 USD, - (hoặc tiền tệ tương đương), cho mỗi Khách hàng Đủ điều kiện.

b) Tổng số tiền thưởng giao dịch tích lũy được do tham gia vào chương trình khuyến mãi “ Chương trình Tiền thưởng Giao dịch Tiền gửi ” này được đặt thành 500 USD- (hoặc tiền tệ tương đương), cho mỗi Khách hàng Hợp lệ.

4. Trong trường hợp Tài khoản trở thành Không hoạt động, tất cả (các) tiền thưởng giao dịch đã được trao trước đó sẽ ngay lập tức bị rút khỏi Tài khoản thực của Khách hàng Hợp lệ tương ứng với Công ty.

5. Không có hoa hồng của đối tác được trả cho giao dịch trên quỹ thưởng giao dịch.

6. Khuyến mãi này chỉ có thể được đổi một lần bởi bất kỳ Khách hàng Đủ điều kiện nào.

7. “ Chương trình Tiền thưởng Giao dịch Tiền gửi ” không áp dụng cho chủ sở hữu của (các) tài khoản Giao dịch Cổ phiếu và Cực thấp.

8. Tham gia vào “ Chương trình Thưởng Giao dịch Tiền gửi ” đồng nghĩa với việc chấp nhận các Điều kiện Điều khoản này và các Điều khoản và Chính sách Kinh doanh được quy định trên trang web của Công ty.

9. Chương trìnhTiền thưởng giao dịch tiền gửi”Chỉ khả dụng trong một khoảng thời gian giới hạn, như đã nêu trong các quy tắc tham gia của chương trình khuyến mãi cụ thể và / hoặc khảo sát trong đó“ Chương trình tiền thưởng giao dịch tiền gửi ”được đề cập là một phần.

10. Các điều khoản " Chương trình tiền thưởng giao dịch tiền gửi " sẽ được điều chỉnh và hiểu theo Luật của Belize. Bất kỳ tranh chấp hoặc tình huống nào không nằm trong các điều khoản này sẽ được Công ty giải quyết theo cách thức mà Công ty cho là công bằng nhất đối với tất cả các bên liên quan. Quyết định đó sẽ là quyết định cuối cùng và / hoặc ràng buộc đối với tất cả những người tham gia. Không có sự tương ứng sẽ được nhập vào.

11. Nếu bất kỳ điều khoản nào của “Chương trình tiền thưởng giao dịch tiền gửi” được dịch sang một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, thì phiên bản tiếng Anh của các điều khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng nếu có sự mâu thuẫn.
Thank you for rating.
TRẢ LỜI MỘT BÌNH LUẬN Hủy trả lời
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!

Để lại một bình luận

Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!